slide 1

روش ترمیم کاغذ دیواری آسیب دیده چیست؟

اگر قسمتی از کاغذ دیواری اتاق شما صدمه دیده است میتوانید به آسانی آن را تعمیر کنید.

 

ابتدا با دقت اطراف قسمت آسیب دیده را با کاتر برش زده و آن را از روی دیوار جدا کنید، سپس از کاغذ دیواری اضافه ای که موقع نصب باقی مانده است ، قسمتی را ببرید که طرح و الگوی روی آن با قسمتی که از دیوار جدا کرده اید مشابه باشد و در آخرین گام ، پشت قسمت جدید تهیه شده را به چسب آغشته نموده  و آن را  با دقت و دقیقا در قسمت خالی دیوار  بچسبانید.